Veiligheid coronavaccin

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen).

Goedkeuring coronavaccins

De vaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden.

Snelle ontwikkeling coronavaccins

Coronavaccins zijn snel ontwikkeld door verschillende fabrikanten. Dit heeft een paar redenen:

  • Wereldwijd werken meerdere bedrijven aan verschillende coronavaccins. Ook wordt er veel kennis gedeeld.
  • Veel onderzoeken vinden op hetzelfde moment plaats. En niet na elkaar. Dat scheelt tijd.
  • Onafhankelijke medicijnautoriteiten zetten extra mensen in. Ook beoordelen zij de resultaten tussendoor.

Wilt u meer weten over de snelle ontwikkeling en veiligheid van coronavaccins? Lees het interview met klinisch onderzoeker, Leonoor Wijnans, die verder ingaat op deze vraag. 

Betrouwbaarheid en bescherming

Verspreiden coronavirus na vaccinatie

Bent u gevaccineerd? Dan is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Het is nog niet bekend of iemand die tegen corona gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom gelden voor gevaccineerde personen voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Kans op corona tussen eerste en tweede vaccinatie

Er bestaat een kans dat u corona krijgt tussen de 2 vaccinaties die voor het vaccin nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Tussen de eerste en 2e vaccinatie is uw afweer tegen corona namelijk nog niet voldoende. Het blijft daarom altijd belangrijk om u te laten testen bij klachten die passen bij corona. En om de maatregelen en adviezen op te volgen.

Vaccin werkt ook als virus verandert (mutatie) 

De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna werken ook als het virus verandert. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus. Zoals de nieuwe Britse variant. Landen in de wereld houden in de gaten of vaccinaties beschermen tegen nieuwe virusmutaties.

Ziekte, medicijnen en behandelingen

Heeft u vragen of u het coronavaccin wel mag krijgen, bijvoorbeeld:

  • bij het gebruik van bepaalde medicijnen;
  • bij een allergie;
  • als u (ernstig) ziek bent;
  • als u corona heeft of krijgt tijdens de coronavaccinatie;
  • of bij een verminderde afweer (immuungecompromitteerden).

Bekijk de actuele informatie over medip de website van het RIVM.

Mensen met een afweerstoornis (immuungecompromitteerden)

Voor mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden) geldt dat vaccinatie tegen COVID-19 ook bij hen werkt. Alleen soms minder goed. Dit verschilt per persoon. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn.

Vaccinatie bij een medische indicatie (zoals diabetes)

Bent u geboren tussen 1961 en 2003 en heeft u een medische indicatie (bijvoorbeeld diabetes of een nierziekte)? Dan krijgt u voorrang bij vaccinatie in de groep mensen geboren tussen 1961 en 2003. In de groep van mensen die geboren zijn in 1960 of eerder krijgen mensen met een medische indicatie geen voorrang op hun leeftijdsgenoten. Uit onderzoek blijkt dat leeftijd de belangrijkste reden voor ernstige ziekte of sterfte is bij een infectie met het coronavirus. Ook kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar met een medich risico krijgen een uitnodiging voor coronavaccinatie.

Bijwerkingen

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Bijwerkingen treden meestal op binnen 2 weken.

Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Neem bij onbekende bijwerkingen of als u zich zorgen maakt contact op met uw huisarts. 

Melden bijwerkingen bij Lareb

Lareb verzamelt, registreert en onderzoekt meldingen van mogelijke bijwerkingen. Deze kunt u melden op Mijnbijwerking.nl. Het CBG beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin. En neemt maatregelen als dat nodig is.

Onderzoek ontsteking hartspier en hartzakje

Er zijn meldingen van mensen die na covid-19-vaccinatie de aandoeningen myocarditis of pericarditis hadden. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. Het EMA doet onderzoek naar de meldingen over myocarditis en pericarditis.

Meer lezen over bijwerkingen

Vaccinatieregister RIVM

Als het RIVM weet wie er welk vaccin heeft gekregen, kunnen zij controleren hoe veilig het vaccin is. Daarom houdt het RIVM een vaccinatieregister met gegevens over alle vaccinaties bij. Registratie is vrijwillig en niet verplicht. Voor het vaccinatieregister worden de privacyregels gevolgd.