Werking en veiligheid coronavaccin

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen).

Goedkeuring coronavaccins

De vaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden.

Snelle ontwikkeling coronavaccins

Coronavaccins zijn snel ontwikkeld door verschillende fabrikanten. Dit heeft een paar redenen:

  • Wereldwijd werken meerdere bedrijven aan verschillende coronavaccins. Ook wordt er veel kennis gedeeld.
  • Veel onderzoeken vinden op hetzelfde moment plaats. En niet na elkaar. Dat scheelt tijd.
  • Onafhankelijke medicijnautoriteiten zetten extra mensen in. Ook beoordelen zij de resultaten tussendoor.

Wilt u meer weten over de snelle ontwikkeling en veiligheid van coronavaccins? Lees het interview met klinisch onderzoeker, Leonoor Wijnans, die verder ingaat op deze vraag. 

Ziekte, medicijnen en behandelingen

Heeft u vragen of u het coronavaccin wel mag krijgen, bijvoorbeeld:

  • bij het gebruik van bepaalde medicijnen;
  • bij een allergie;
  • als u (ernstig) ziek bent;
  • als u corona heeft of krijgt tijdens de coronavaccinatie;
  • of bij een verminderde afweer (immuungecompromitteerden).

Bekijk de actuele informatie over ziekte, medicijnen en coronavaccinatie op de website van het RIVM.

Mensen met een afweerstoornis (immuungecompromitteerden)

Voor mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden) geldt dat vaccinatie tegen COVID-19 ook bij hen werkt. Alleen soms minder goed. Dit verschilt per persoon. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn.

Bijwerkingen

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Bijwerkingen treden meestal op binnen 2 weken.

Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Neem bij onbekende bijwerkingen of als u zich zorgen maakt contact op met uw huisarts. 

Melden bijwerkingen bij Lareb

Lareb verzamelt, registreert en onderzoekt meldingen van mogelijke bijwerkingen. Deze kunt u melden op Mijnbijwerking.nl. Het CBG beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin. En neemt maatregelen als dat nodig is.

Onderzoek ontsteking hartspier en hartzakje

Er zijn meldingen van mensen die na covid-19-vaccinatie de aandoeningen myocarditis of pericarditis hadden. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. Het EMA doet onderzoek naar de meldingen over myocarditis en pericarditis.

Meer lezen over bijwerkingen

Vaccinatieregister RIVM

Als het RIVM weet wie er welk vaccin heeft gekregen, kunnen zij controleren hoe veilig het vaccin is. Daarom houdt het RIVM een vaccinatieregister met gegevens over alle vaccinaties bij. Registratie is vrijwillig en niet verplicht. Voor het vaccinatieregister worden de privacyregels gevolgd.