Registratie van (persoons)gegevens coronavaccinatie

Het RIVM registreert de gegevens van gevaccineerde mensen in een centraal register als zij daar toestemming voor geven. Het RIVM gebruikt de gegevens om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel personen in Nederland zijn gevaccineerd en te meten hoe effectief de vaccinaties zijn. Ook kan het RIVM contact opnemen als dat nodig is. Zoals bij bijwerkingen.

Toestemming gegevens vaccinatie voor registratie

Maakt u een afspraak voor coronavaccinatie? Dan kunt u toestemming geven om uw gegevens te delen met het RIVM. Het RIVM registreert deze gegevens in een centraal vaccinatieregister: het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS). Toestemming geven is vrijwillig. 

Toestemming bewoners verpleeghuis of instelling voor gehandicapten

Woont u in een verpleeghuis of in een instelling voor gehandicapten? Dan moet u toestemming voor de coronaprik geven via een toestemmingsformulier. Daarmee kunt u ook toestemming geven aan uw zorgverlener om uw gegevens te delen met het RIVM. 

Ook vaccinatie zonder gegevens met RIVM te delen

Geeft u geen toestemming? Dan kun u nog steeds een coronavaccinatie krijgen. Het RIVM krijgt dan alleen anoniem gemaakte gegevens over het proces. Deze gegevens zijn niet naar u terug te herleiden. 

Gegevens die in het CIMS komen te staan

Geeft u toestemming om uw gegevens te delen met het RIVM? Dan geeft de zorgverlener van wie u de coronaprik krijgt de volgende gegevens door aan het RIVM:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • geboortedatum;
 • naam;
 • adres;
 • reden van vaccinatie zoals medische indicatie, beroep of leeftijd;
 • datum en plaats van vaccinatie;
 • naam vaccin en serienummer.
   

Doel van registratie gegevens in het CIMS

Het RIVM verwerkt uw gegevens bij een coronavaccinatie in het CIMS om:

 • de effectiviteit van het vaccinatieprogramma te meten;
 • acties te nemen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij bijwerkingen;
 • te weten hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd; en
 • om de effectiviteit van de verschillende vaccins te monitoren.
   

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens door RIVM

Het RIVM mag uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen en herinneringen voor vaccinatie. Daarvoor hoeft het RIVM geen toestemming te vragen. De persoonsgegevens ontvangt het RIVM uit de Basis Registratie Personen (BRP). Daar heeft het RIVM toestemming voor gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die taak staat in artikel 3 van de Wet op het RIVM.

Het RIVM mag ook persoonsgegevens verwerken in het CIMS. Voor het verwerken van de vaccinatiegegevens (medische persoonsgegevens) heeft het RIVM wel toestemming van de gevaccineerde nodig. Dit staat in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen persoonsgegevens door RIVM

Het RIVM deelt uw persoonsgegevens niet, behalve als dat voor haar wettelijke taak nodig is. Meldt u bijvoorbeeld een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb? Dan kan Lareb bij het RIVM de batchnummers en het soort vaccin opvragen dat u kreeg. Dan kan Lareb goed bijhouden welke bijwerkingen bij welk vaccin en welke batch voorkomen. 

Bewaren van vaccinatiegegevens

Het RIVM bewaart uw vaccinatiegegevens volgens de wet maximaal 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de doelen van de registratie. Bijvoorbeeld om bijwerkingen in de gaten te houden.

Rechten op inzage en aanpassing van gegevens bij RIVM

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens en vaccinatiegegevens in te zien bij het RIVM. U kunt uw vaccinatiegegevens inzien via mijn.rivm.nl. U logt dan in met DigiD. Ook mag u uw gegevens aanpassen als u dat nodig vindt. Of deze laten verwijderen.

Bekijk al uw rechten voor registratie van uw gegevens bij het RIVM.