Post-COVID (langdurige klachten na corona)

Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan.

Langdurige klachten na corona

Mensen met post-COVID hebben vaak klachten als:

 • vermoeidheid;
 • concentratieproblemen;
 • geheugenproblemen;
 • kortademigheid;
 • overgevoeligheid voor licht en geluid;
 • hoofdpijn;
 • somberheid/prikkelbaarheid;
 • slaapproblemen;
 • spierpijn;
 • duizeligheid

Deze klachten houden soms meerdere maanden of zelfs langer aan. De aard en de ernst van de klachten verschilt per persoon. Bij sommige mensen worden de klachten minder in de loop van de tijd. Bovenstaande lijst bevat niet alle mogelijke klachten die bij post-COVID horen. In onderzoek van The Lancet (Engelstalig) werden bijvoorbeeld bijna 200 klachten geteld.  

Voor langdurige klachten na corona werd eerder de Engelse term 'Long COVID' gebruikt. Long betekent hier: 'langdurig'.  De langdurige klachten komen na corona, wanneer de infectie achter de rug is. Daarom is de term post-COVID meer passend. ‘Post’ betekent ‘na’.

Meer informatie over klachten die horen bij post-COVID

Samenwerkende organisaties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met verschillende organisaties om meer te weten te komen over post-COVID en om mensen te ondersteunen die post-COVID hebben. Het ministerie werkt onder andere samen met:

 • C-support: stichting die mensen met post-COVID ondersteunt en adviseert, en kennis met andere (zorg)professionals deelt. Dit doet C-Support in opdracht van het ministerie van VWS.
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Het doet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en geeft advies aan de overheid, professionals en burgers.
 • PostCovid NL: de patiëntenorganisatie voor iedereen met langdurige klachten na corona en is onderdeel van het Longfonds. PostCovid NL helpt mensen met post-COVID grip te krijgen op hun leven, zodat ze weer vooruit kunnen. Dit doen zij met: betrouwbare informatie en advies, contact met lotgenoten (digitaal en op locatie) en belangenbehartiging.
 • ZonMw: de Nederlandse organisatie voor gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie en werkt aan verschillende gezondheidsvraagstukken. Samen met haar belangrijkste opdrachtgevers, onder andere het ministerie van VWS, worden programma’s ontworpen. Binnen het COVID-19-programma, dat is opgezet in opdracht van het ministerie van VWS, zijn ook verschillende onderzoeken naar post-COVID gestart. ZonMw doet zelf geen onderzoek.