Post-COVID en werk

Post-COVID heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar soms ook voor werk. Bijvoorbeeld verlies van inkomen, gemis van collega’s en een ander dagritme. Ziek thuiszitten kan ook zorgen voor angst en onzekerheid.

Informatie voor werknemers en werkgevers

Voor hulp, tips en andere nuttige informatie voor werkenden, werkgevers en anderen kunt u op de volgende websites terecht:

  • C-support – werk en Long covid: Ondersteunt bij aan het werk blijven met klachten, bij het hervatten van werk na langdurige uitval, en als terugkeer naar werk uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn.
  • WerkCOVID19: Voorlichting en scholing over langdurige coronaklachten en werk voor werknemers, werkgevers, ZZP’ers, Arbo-, zorg- en andere professionals met belangstelling voor COVID-19 en werk. Met handige links per doelgroep, tools, webinars en nieuws.
  • Arboportaal.nl: Overzicht van nuttige links over werk en inkomen bij post-COVID, van het ministerie van sociale zaken.
  • SterQ aan het werk: Deze online training geeft informatie en tips over hoe om te gaan met post-COVID (of een andere infectieziekte) in relatie tot werk. Het is vooral bedoeld voor mensen die nog aan het werk zijn.
  • Thuisarts: Informatie van huisartsen (Nederlands Huisartsen Genootschap) over werk na een corona-infectie.
  • KvK Coronaloket: Informatie voor ondernemers over regelingen en tegemoetkomingen.
  • SER: Re-integreren op je werk met post-COVID: perspectief van een leerkracht en een bedrijfsarts.
  • COVWORKS doet kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek naar werkhervatting bij post-COVID.