Kinderen en jongeren met post-COVID

Ook kinderen en jongeren kunnen post-COVID krijgen. Als zij langdurige klachten hebben, kunnen zij samen met hun ouders deze het best eerst met de huisarts bespreken. Ook zijn er verschillende instanties waar zij om hulp kunnen vragen.

Hulp voor kinderen en jongeren met post-COVID

Kinderen en jongeren met post-COVID kunnen soms niet meer volledig meedoen op school, met sport en met vrienden. De extra zorg en aandacht die zij nodig hebben, kunnen grote gevolgen hebben voor hun omgeving. 

Voor advies, antwoord op vragen en informatie over onderzoeken kunt u terecht op onderstaande websites:

Er wordt ook onderzoek gedaan naar kinderen en jongeren met post-COVID.

Soms financiële steun voor studenten met post-COVID

Studenten die post-COVID-klachten hebben, kunnen in sommige gevallen financiële steun krijgen. Voor mbo-studenten kan dit via het mbo-studentenfonds. Studenten in het hoger onderwijs kunnen hiervoor terecht bij het profileringsfonds van hun instelling. Om aanspraak te kunnen maken op financiële steun uit dit fonds, moet er sprake zijn van (verwachte) studievertraging. Studenten in het hoger onderwijs kunnen voor meer informatie over steun bij studievertraging kijken op hogeronderwijstoegankelijk.nl of de website van hun instelling. 

Hulp voor docenten