Vergoeding voor zorgmedewerkers met post-COVID

Een deel van de zorgmedewerkers dat besmet is geweest met COVID-19 heeft te maken met langdurige post-COVID-klachten. Dit wordt soms ook 'long-COVID’ genoemd. Voor veel van hen heeft dit grote gevolgen. Zij kunnen bijvoorbeeld alledaagse taken of activiteiten niet meer uitvoeren. Het kabinet wil deze mensen ondersteunen. 

€ 15.000 voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID-klachten

Let op: de aanvraagperiode liep van 25 september 2023 tot en met 23 oktober 2023 (12.00 uur) en is inmiddels verlopen.

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie (maart – juni 2020) hebben veel zorgmedewerkers intensief voor COVID-patiënten gezorgd. Terwijl de risico’s op besmetting of verspreiding van COVID-19 nog onbekend waren. Sommigen kregen daarna te maken met langdurige post-COVID klachten, ook wel bekend als long-COVID. De gevolgen hiervan voor hun werk en privéleven zijn groot. Daarom wilde het kabinet deze groep zorgmedewerkers financieel ondersteunen. Zorgmedewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt, kwamen in aanmerking voor een eenmalig bedrag van € 15.000.

Voor wie is de regeling?

Het gaat om zorgmedewerkers die: 

 • in de eerste golf van de coronapandemie (maart – juni 2020) veel en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten. Of daar nauw betrokken bij waren; 
 • die zich in de eerste golf ziek hebben gemeld bij hun werkgever;
 • langdurige post-COVID klachten hebben, die voor 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts;
 • sinds de ziekmelding in de eerste golf 2 jaar ziek zijn, waardoor ze minder of helemaal niet meer kunnen werken;
 • in de eerste golf werkten voor een zorgaanbieder in een van deze zorgsectoren:  
  • verzorgings- en verpleeghuizen;
  • (universitaire) ziekenhuizen; 
  • gehandicaptenzorg; 
  • wijkverpleging;
  • geboortezorg;
  • ambulancezorg; 
  • intramurale jeugdzorg; 
  • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel); 
  • intramurale geestelijke gezondheidszorg; 
  • huisartsenzorg.