Financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers met post-COVID

Een deel van de zorgmedewerkers die besmet zijn geweest met COVID-19 heeft te maken met langdurige post-COVID-klachten. Dit wordt soms ook 'long-COVID’ genoemd. Voor veel van hen heeft dit grote gevolgen. Zij kunnen bijvoorbeeld alledaagse taken of activiteiten niet meer of beperkt uitvoeren. Sommigen raakten ook hun baan in de zorg kwijt. Deze zorgmedewerkers kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Let op: Het bedrag wordt verhoogd naar € 24.010. Ook geldt de regeling voor meer mensen: zorgmedewerkers die ziek zijn gemeld in de periode van maart 2020 tot en met december 2020 kunnen straks ook een aanvraag indienen.

€ 24.010 voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID

Veel zorgmedewerkers hebben intensief voor COVID-patiënten gezorgd. Daardoor kwamen zij veel in contact met het coronavirus. Terwijl de risico’s op besmetting of verspreiding van COVID-19 in de beginperiode (1 maart tot en met 31 december 2020) nog onbekend waren.

Sommigen kregen daarna te maken met langdurige post-COVID-klachten, ook wel bekend als long-COVID. De gevolgen hiervan voor hun werk en privéleven zijn groot. Soms zelfs zo groot dat zij hun baan zijn kwijtgeraakt. Het kabinet gaat deze groep zorgmedewerkers ondersteunen met het bedrag van € 24.010. Dit bedrag was eerst € 15.000. Zij krijgen deze eenmalige financiële ondersteuning als erkenning voor hun getoonde inzet en het ontstane leed.

Zorgmedewerkers die eerder € 15.000 ontvingen, hebben ook recht op het hogere bedrag van € 24.010. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag te doen en krijgen vanzelf bericht.

Zorgmedewerkers die in de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 ziek zijn geworden, hadden eerst geen recht op het bedrag, maar nu mogelijk wel. Voor de zomer wordt duidelijk wanneer en hoe zij dat bedrag kunnen aanvragen.

Voor wie is de regeling?

Het gaat om zorgmedewerkers die: 

 • in de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020 veel en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten. Of daar nauw betrokken bij waren; 
 • die zich in die periode ziek hebben gemeld bij hun werkgever;
 • langdurige post-COVID-klachten hebben, die voor 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts;
 • 2 jaar ziek zijn, waardoor ze minder of helemaal niet meer kunnen werken;
 • in de eerste golf werkten voor een zorgaanbieder in een van deze zorgsectoren: 
  • verzorgings- en verpleeghuizen;
  • (universitaire) ziekenhuizen; 
  • gehandicaptenzorg; 
  • wijkverpleging;
  • geboortezorg;
  • ambulancezorg; 
  • intramurale jeugdzorg; 
  • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel); 
  • intramurale geestelijke gezondheidszorg; 
  • huisartsenzorg. 

Zie voor meer informatie de regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten op DUS-I.