Meer financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Met de regeling ‘Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten’ heeft het kabinet in 2023 een groep zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten eenmalig € 15.000 per persoon uitgekeerd. Daarmee wil het kabinet het leed erkennen waarmee deze zorgmedewerkers dagelijks worden geconfronteerd. Naar aanleiding van oproepen uit de Tweede Kamer en de maatschappij is besloten om deze regeling uit te breiden. Het bedrag wordt verhoogd naar € 24.010 en de afbakening van de periode in de regeling wordt verlengd. Waardoor ook zorgmedewerkers die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 ziek zijn gemeld op het werk, in aanmerking komen.

Naar verwachting wordt de regeling ‘Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten’ een 2e keer opengesteld in het begin van de zomer. Dan kunnen zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten die in het najaar van 2023 nog geen aanvraag hadden gedaan, dat alsnog doen. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers die eerder niet in aanmerking kwamen. Op korte termijn wordt duidelijk wanneer de regeling precies opengesteld wordt en hoe zorgmedewerkers een aanvraag kunnen indienen. Zorgmedewerkers die eerder het bedrag van € 15.000 ontvingen hebben uiteraard ook recht op de verhoging van het bedrag. Zij hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Behalve de afbakening van de periode waarin zorgmedewerkers ziek zijn gemeld op het werk, verandert er niets aan de voorwaarden. De regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die:

  • in de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020 tijdens hun werk veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-19 patiënten en/of tijdens hun werk bij die zorgverlening nauw betrokken waren;
  • in deze periode ziek zijn gemeld op het werk;
  • nu langer dan 2 jaar langdurige post-COVID klachten hebben en als gevolg hiervan hun eigen werkzaamheden niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.