Ontwerpbesluit uitbreiding uitgifte certificaten aan buitenlands gevaccineerden

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tijdelijk besluit DCC in verband met uitbreiding van het aantal gemeentelijke gezondheidsdiensten dat een vaccinatiecertificaat kan afgeven aan personen die in een derde land zijn gevaccineerd.

Ontwerpbesluit uitbreiding uitgifte certificaten aan buitenlands gevaccineerden (PDF | 3 pagina's | 69 kB)