brief met 4 gedragsreflecties juli_augustus

Brief van Dr. Mariken Leurs, hoofd Corona Gedragsunit Centrumhoofd Gezondheid en Maatschappij aan de Directeur-Generaal VWS, Drs. M. Sonnema over gedragsreflecties opgeleverd in juli 2021 en voor weegmoment 13 augustus 2021.