Advies 24 - Communicatie, toegankelijkheid en inclusiviteit

Advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 over de communicatie van de CoronaMelder app en de toegankelijkheid en inclusiviteit van de gehele test- en vaccineerketen.