Beschermt een coronavaccin ook als het bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is?

Uit onderzoek blijkt of een vaccin goed werkt. Als een coronavaccin bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is betekent dit dat mensen die dat vaccin hebben gekregen 60% of 95% minder kans hebben om ziek te worden door coronavirus COVID-19 dan mensen die geen prik hebben gehad.

Vaccin maakt antistoffen aan tegen corona

Als een vaccin goed werkt, maakt het lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen verdedigen het lichaam tegen het virus. Mensen worden dan niet of minder ernstig ziek.

Coronavaccins beschermen tegen ernstige ziekte

De vaccins BioNTech/Pfizer en Moderna bieden een effectiviteit tegen corona van ongeveer 95%. Het coronavaccin van AstraZeneca heeft een werkzaamheid van 60%. Bij de werkzaamheid keken onderzoekers naar alle symptomen van het coronavirus COVID-19, dus ook milde klachten. Zoals neusverkoudheid en hoesten.

Het is vooral belangrijk dat mensen beschermd zijn tegen ernstige gevolgen van COVID-19. Het coronavaccin van AstraZeneca doet dit. Dat betekent dat er na vaccinatie met AstraZeneca minder mensen met COVID-19 in het ziekenhuis terechtkomen.

Dit helpt ook om de druk op de zorg te verlagen. Hoe meer mensen een prik krijgen, hoe meer mensen zijn beschermd tegen COVID-19. Uiteindelijk krijg het virus op deze manier steeds minder de kans om zich snel te verspreiden.

Berekening werkzaamheid vaccin

Onderzoekers berekenen de werkzaamheid van een vaccin tijdens een onderzoek met 2 groepen deelnemers. De ene groep krijgt het vaccin, de andere groep een nep-vaccin (placebo). Daarna kijken de onderzoekers in elke groep hoeveel mensen zijn ziek zijn geworden door corona. Door deze groepen met elkaar te vergelijken berekenen de onderzoekers het percentage van de werkzaamheid van een vaccin.