Beschermt een coronavaccin ook als het bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is?

Uit onderzoek blijkt of een vaccin goed werkt. Als een coronavaccin bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is betekent dit dat mensen die dat vaccin hebben gekregen 60% of 95% minder kans hebben om (ernstig) ziek te worden door COVID-19 dan mensen die geen prik hebben gehad. Alle vaccins die in Nederland worden gebruikt, beschermen zeer goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. 

Let op: U bent niet meteen beschermd tegen het coronavirus na uw prik. Dat gebeurt pas 1 tot 2 weken na uw laatste prik. U leest er meer over bij het soort vaccin dat u krijgt.

Vaccin zorgt voor aanmaak antistoffen tegen corona

Als een vaccin goed werkt, maakt het lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen verdedigen het lichaam tegen het virus. Mensen worden dan niet of minder ernstig ziek.

Berekening werkzaamheid vaccin

Onderzoekers berekenen de werkzaamheid van een vaccin tijdens een onderzoek met 2 groepen deelnemers. De ene groep krijgt het vaccin, de andere groep een nep-vaccin (placebo). Daarna kijken de onderzoekers in elke groep hoeveel mensen ziek zijn geworden door het coronavirus. Door deze groepen met elkaar te vergelijken berekenen de onderzoekers het percentage van de werkzaamheid van een vaccin.