Veilige producten bij cosmetische ingrepen

De cosmetische sector gebruikt verschillende type producten. Bijvoorbeeld borstimplantaten of botox. Deze producten moeten veilig gebruikt kunnen worden. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen.

Zorgverlener zet gegevens implantaten in landelijk implantatenregister

Bij een (medisch) cosmetische ingreep kunnen implantaten gebruikt worden. Is er iets mis is met zo’n implantaat? Dan moet de drager snel gevonden worden. Zo kan de drager snel informatie krijgen. En een controle als dat nodig is. 

Daarom registreert de zorgverlener gegevens over de implantaten in het Landelijk Implantatenregister (LIR). De zorgverlener zorgt er ook voor dat bepaalde hoogrisico implantaten in het patiëntendossier staan. Bijvoorbeeld borstimplantaten. 

Lees meer in de factsheet over het LIR.

Veiligheid implantaten meten

De beroepsgroep van plastisch chirurgen registreert de kwaliteit van behandelingen met implantaten. Hiervoor heeft de beroepsgroep kwaliteitsregisters opgesteld. Plastisch chirurgen registreren bijvoorbeeld de uitkomsten van borstoperaties en de ervaringen met borstimplantaten. Dat doen zij in de Dutch Breast Implant Registry (DBIR).

De overheid heeft afspraken gemaakt over aanvullende maatregelen voor borstimplantaten met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Zo is er een chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten. Hierin staat de meest recente informatie over de risico’s. 

De NVPC heeft daarnaast een richtlijn borstprothesechirurgie opgesteld.

Bijwerkingen van implantaten melden

Patiënten en zorgverleners kunnen (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). Het expertisecentrum van het meldpunt neemt de melding in behandeling. Als het nodig is, doet het expertisecentrum verder onderzoek. 

Is er iets mis met een implantaat? Dan kunnen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de beroepsgroep aanvullende maatregelen nemen.

Verbod permanente rimpelvullers voor cosmetische doelen

Permanente rimpelvullers (fillers) kunnen gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer er teveel of op de verkeerde plaats is ingespoten. Dit is dan niet of nauwelijks te herstellen. Ook kunnen mensen overgevoelig zijn voor het middel. Dit kan leiden tot slecht te behandelen bijwerkingen, zoals terugkerende ontstekingen.

Behandelaren mogen permanente rimpelvullers daarom alleen toepassen voor medische doelen (reconstructieve doeleinden). Toepassingen voor cosmetische doelen zijn verboden. Dit staat in het Besluit medische hulpmiddelen (Bmh). Vraag de behandelaar vóórdat de behandeling start welk middel gebruikt wordt.

Toezicht op producten cosmetische sector

Artsen in de cosmetische sector gebruiken verschillende typen producten, zoals botox, rimpelvullers en lasers. Deze producten vallen onder de:

  • Warenwet;
  • Geneesmiddelenwet;
  • Wet medische hulpmiddelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de IGJ houdt toezicht op naleving van de regels. Welke toezichthouder toezicht houdt, hangt af van de wet waaronder het product valt. De NVWA gaat bijvoorbeeld over de Warenwet.

CE-markering

Producten die voldoen aan Europese en nationale regels voor veiligheid en effectiviteit hebben een CE-markering. Deze markering staat op het hulpmiddel zelf of de verpakking ervan.