Veilige producten bij cosmetische ingrepen

Behandelingen met producten in de cosmetische sector brengen risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld het inbrengen van implantaten en rimpelvullers. Om te zorgen dat de producten veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden, neemt de overheid maatregelen.

Landelijk implantatenregister

Zijn er problemen met een implantaat?  Dan moeten de dragers van deze implantaten snel gevonden kunnen worden. Alleen dan kunnen zij op tijd informatie en behandeling krijgen, als die nodig is. Daarom moeten implantaten sinds 2019 in het Landelijk Implantatenregister staan. Om de kwaliteit van een behandeling met een implantaat te meten, zijn er ook enkele kwaliteitsregisters. Deze zijn ontwikkeld door de beroepsgroep. Plastisch chirurgen registreren bijvoorbeeld de resultaten en problemen van borstimplantaten in hun register DBIR.

Bijwerkingen van implantaten melden

Patiënten en zorgverleners kunnen (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Het expertisecentrum van het Meldpunt onderzoekt de melding. Is er iets mis met een implantaat? Dan kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) optreden.

Verbod permanente rimpelvullers voor cosmetische doelen

Permanente rimpelvullers brengen risico’s met zich mee. Wanneer te veel of op de verkeerde plaats is ingespoten, is dit niet of nauwelijks te herstellen. Ook kunnen mensen overgevoelig zijn voor het middel. Dit kan leiden tot slecht te behandelen bijwerkingen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld last krijgen van terugkerende ontstekingen.

Behandelaren mogen permanente rimpelvullers daarom alleen toepassen voor medische doelen. Toepassingen voor cosmetische doelen zijn verboden. Dit is vastgelegd in het Besluit medische hulpmiddelen (Bmh).

Toezicht op producten cosmetische sector

In de cosmetische sector worden verschillende type producten gebruikt, zoals botox, rimpelvullers en lasers. Deze producten vallen onder de Warenwet, de Geneesmiddelenwet of de Wet op de medische hulpmiddelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de IGJ houden toezicht op het volgen van de regels voor de veiligheid van de producten. Welke toezichthouder toezicht houdt, hangt af van de wet waaronder het product valt.

CE-markering

Producten die voldoen aan Europese en nationale regels voor veiligheid hebben een CE-markering. De CE-markering staat ook op elektronische producten en medische hulpmiddelen. Consumenten kunnen zelf controleren of het product aan de veiligheidseisen voldoet.