Veilige producten bij cosmetische ingrepen

Behandelingen en toepassing van producten in de cosmetische sector brengen risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld het inbrengen van implantaten en fillers. Om de veiligheid van producten te verhogen, neemt de overheid maatregelen.

Landelijk implantatenregister

Nederland heeft een landelijk implantatenregister. Plastisch chirurgen registrereren bijvoorbeeld de typen borstimplantaten die patiënten hebben gekregen. Blijkt er achteraf iets mis te zijn met een implantaat? Dan kan de zorgverlener of de zorginstelling patiënten snel informeren en nazorg verlenen. Dit kan extra schade voorkomen.

Er wordt sinds 30 januari 2015 geregistreerd. Registratie is sinds 31 mei 2016 verplicht. Het is mogelijk dat implantaten die voor 31 mei 2016 zijn ingebracht niet in het implantatenregister staan.

Bijwerkingen van implantaten melden

Patiënten en zorgverleners kunnen (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Het expertisecentrum van het Meldpunt onderzoekt de melding. Als er iets mis is met een implantaat kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) optreden.

Verbod permanente rimpelvullers voor cosmetische doelen

Behandelaren mogen permanente rimpelvullers alleen toepassen voor medische doelen. Dus toepassingen voor cosmetische doelen zijn verboden. Dit is vastgelegd in het Besluit medische hulpmiddelen (Bmh). Permanente rimpelvullers brengen namelijk risico’s met zich mee. Wanneer er te veel of op de verkeerde plaats is ingespoten, is dit niet of nauwelijks te herstellen. Ook overgevoeligheid voor het middel is risicovol en kan leiden tot slecht te behandelen complicaties. Voorbeelden hiervan zijn terugkerende ontstekingen. 

Toezicht op producten cosmetische sector

In de cosmetische sector worden verschillende type producten gebruikt. Zoals botox, rimpelvullers en lasers. Deze producten kunnen bijvoorbeeld vallen onder de Warenwet, de Geneesmiddelenwet of de Wet op de medische hulpmiddelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) houden toezicht op naleving van de regels voor de veiligheid van de producten. Dit hangt af van de wet waaronder het product valt.

CE-markering

Consumenten kunnen aan een CE-markering op een product zien of het voldoet aan verschillende Europese regels en nationale regels voor veiligheid. Deze CE-markering staat op elektronische producten en medische hulpmiddelen. Meer informatie staat op de pagina Voor welke producten is een CE-markering verplicht?