Welke voorbehouden handelingen mag een zorgverlener uitvoeren?

Of u een voorbehouden handeling mag uitvoeren, hangt af van uw functie. Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen. Voor elke categorie staat in de wet welke beroepsgroep die handeling zelfstandig mag uitvoeren.

Beroepsgroepen met een zelfstandige bevoegdheid

Er zijn 6 beroepsgroepen die bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren als ze daartoe bekwaam zijn. Ook moeten die handelingen behoren tot hun deskundigheidsgebied. Het deskundigheidsgebied is het vakgebied waarvoor de zorgverlener de opleiding heeft gedaan. Een tandarts is bijvoorbeeld deskundig op het gebied van de tandheelkunde.

Het gaat om:

  • artsen;
  • tandartsen; 
  • physician assistants;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundig specialisten;
  • klinisch technologen.

Beroepsgroep met een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid

Er is 1 beroepsgroep met een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid. Deze beroepsgroep heeft tijdelijk zelfstandig de bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen die behoort tot hun deskundigheidsgebied. In dit geval voor de duur van een onderzoek-experiment. De beroepsgroep is:

  • geregistreerd-mondhygiënisten (tot en met 30 juni 2025).

Beroepsgroepen met een functioneel zelfstandige bevoegdheid

Daarnaast zijn er 3 beroepsgroepen die bepaalde voorbehouden handelingen die horen tot hun deskundigheidsgebied in opdracht mogen uitvoeren. Dit doen zij in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever. Dit heet de functioneel zelfstandige bevoegdheid.

De 3 beroepsgroepen zijn:

  • verpleegkundigen;
  • ambulanceverpleegkundigen;
  • mondhygiënisten.

Overzicht voorbehouden handelingen en beroepsgroepen

Hieronder vindt u een overzicht van alle voorbehouden handelingen en welke beroepsgroep deze uit mag voeren. Zij mogen alleen voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren die horen tot hun deskundigheidsgebied. Zo mag een verloskundige hechten na een bevalling en een tandarts na het trekken van een kies.

Voorbehouden handelingen staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet is ook bekend onder de naam Wet BIG.