Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (PDF | 31 pagina's | 126 kB)