Beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren gewijzigd voor 2024

Curatoren, bewindvoerders en mentoren ontvangen een beloning voor hun werk als wettelijk vertegenwoordiger op basis van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Op grond van deze regeling worden de beloningen in beginsel elk jaar geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot 1 jaar ligt tussen de -1% en 1%. Het percentage voor 2024 bedraagt 5,2855%. De beloningen voor 2024 worden met dit percentage geïndexeerd. Dit is volgens de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.