Beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd

Curatoren, bewindvoerders en mentoren ontvangen een beloning voor hun werk als wettelijk vertegenwoordiger op basis van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze regeling wordt gewijzigd, waardoor de beloningen voortaan elk jaar worden geïndexeerd. Eerder werd deze beloning niet geïndexeerd als het indexeringspercentage tussen de -1% en 1%  lag. Deze uitzondering vervalt. 

Door deze aanpassing valt de indexering van de beloningen voor 2024 hoger uit dan eerder gecommuniceerd. Het indexeringspercentage van 2023 wordt namelijk meegenomen in de indexering van 2024. In 2023 was er niet geïndexeerd omdat het percentage tussen de -1% en 1% lag. Bij de indexering van de beloningen voor 2024 worden daarom nu het indexeringspercentage voor 2024 van 5,2855% en het indexeringspercentage voor 2023 van 0,6649% meegenomen.