Wat is aanverwantschap?

Aanverwantschap is de relatie tussen u en de bloedverwanten van uw echtgenoot. Of van uw geregistreerde partner.

Hoe ontstaat aanverwantschap?

Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap.

Aanverwantschap vervalt niet na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Graden van aanverwantschap

Uw aanverwanten zijn in de:

Eerste graad

 • (adoptie)ouders van uw partner;
 • (adoptie)kinderen van uw partner;
 • partner van uw (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter).

Tweede graad

 • grootouders van uw partner;
 • kleinkinderen van uw partner;
 • broers en zussen van uw partner.

Derde graad

 • overgrootouders van uw partner;
 • achterkleinkinderen van uw partner;
 • neven en nichten van uw partner (kinderen van broers of zussen);
 • ooms en tantes van uw partner (broers of zussen van de ouders).

Vierde graad

 • betovergrootouders van uw partner;
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner;
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders) van uw partner;
 • oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) van uw partner.

Belang aanverwantschap

De vaststelling van de graad van bloedverwantschap of aanverwantschap is onder meer van belang:

 • in het erfrecht;
 • voor het aanvragen van curatele, bewind en mentorschap;
 • voor het bepalen of u in aanmerking komt voor buitengewoon verlof.