Cybersecurity verhogen

De Rijksoverheid wil dat mensen en organisaties veilig online kunnen zijn. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) maakt Nederland weerbaarder tegen digitale dreigingen en kwetsbaarheden.

NCSC zorgt voor digitale veiligheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Bij dreigingen of kwetsbaarheden geeft het NCSC aan organisaties een waarschuwing af in de vorm van een beveiligingsadvies. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij virussen of aanvallen op websites.

Het NCSC adviseert de Rijksoverheid en vitale organisaties hoe zij zich tegen digitale gevaren kunnen beschermen. De website veiliginternetten.nl en de campagne Alert Online bieden tips aan het publiek om veilig te internetten.

NCTV verantwoordelijk voor coördinatie cybersecurity

De NCTV beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV coördineert de gezamenlijke inzet op het gebied van nationale veiligheid. Het gaat daarbij om cybersecurity maar ook om contraterrorisme en weerbaarheid tegen dreigingen vanuit andere staten.

Op deze actuele thema’s ontwikkelt de NCTV samen met partners verschillende  instrumenten die de weerbaarheid verhogen. Van wetgeving tot maatregelen. Eén van de partners is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC): een zelfstandige taakorganisatie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV bepaalt de kaders waarbinnen het NCSC zijn taken en activiteiten uitvoert. Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC begrijpt kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein, verbindt partijen, kennis en informatie, beperkt dreigingen en voorkomt maatschappelijke schade.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

In de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028 staat hoe de overheid, bedrijven en burgers gaan zorgen voor een digitaal veiliger Nederland.

Cybersecuritybeeld Nederland

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) biedt inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de NCTV vastgesteld.

Digitale veiligheid voor ondernemers

In de digitale economie is het belangrijk dat ondernemers veilig zaken kunnen doen. En dat consumenten veilig gebruik kunnen maken van digitale diensten en producten. Daarvoor moeten ondernemers zich bewust zijn van de risico’s van cybercrime (computercriminaliteit) en investeren in beveiliging.

In het Digital Trust Center (DTC) werken ondernemers samen aan digitale veiligheid. Daarnaast informeert het DTC ondernemers over dreigingen en maatregelen die ze kunnen nemen.

Nieuwe richtlijnen om Europese lidstaten weerbaarder te maken

Nederland werkt aan de doorvertaling van 2 Europese richtlijnen die lidstaten weerbaarder moeten maken tegen gevaren van buitenaf. Bijvoorbeeld cyberdreigingen, terrorisme en natuurrampen. Het gaat om de:

  • CER-richtlijn: bescherming tegen fysieke risico’s, zoals misdrijven en natuurrampen;
  • NIS2-richtlijn: bescherming tegen risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberaanvallen.

De CER- en NIS2-richtlijnen gaan ook gelden voor (een deel van) de zorgsector. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt meer informatie over de fysieke en digitale weerbaarheid van het zorgstelsel op de website Gegevensuitwisselingindezorg.nl.

In het najaar van 2023 start een consultatieperiode waarin burgers, bedrijven en overheidsinstellingen feedback kunnen geven op de Nederlandse wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Europese lidstaten hebben tot eind 2024 de tijd om deze richtlijnen op te nemen in de nationale wetgeving.