Cybersecurity verhogen

De Rijksoverheid wil dat mensen en organisaties veilig online kunnen zijn. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) maakt Nederland weerbaarder tegen digitale dreigingen en kwetsbaarheden.

NCSC zorgt voor digitale veiligheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Bij dreigingen of kwetsbaarheden geeft het NCSC aan organisaties een waarschuwing af in de vorm van een beveiligingsadvies. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij virussen of aanvallen op websites.

Het NCSC adviseert de Rijksoverheid en vitale organisaties hoe zij zich tegen digitale gevaren kunnen beschermen. De website veiliginternetten.nl en de campagne Alert Online  bieden tips aan het publiek om veilig te internetten.

NCTV verantwoordelijk voor coördinatie cybersecurity

Het NCSC is de uitvoeringsorganisatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de coördinatie van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid en crisisbeheersing.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

In de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) uit 2018 staat hoe de NCTV wil zorgen voor een veilig digitaal Nederland.

Cybersecuritybeeld Nederland

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) biedt inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de NCTV vastgesteld.

Digitale veiligheid voor ondernemers

In de digitale economie is het belangrijk dat ondernemers veilig zaken kunnen doen. En dat consumenten veilig gebruik kunnen maken van digitale diensten en producten. Daarvoor moeten ondernemers zich bewust zijn van de risico’s van cybercrime (computercriminaliteit) en investeren in beveiliging.

In het Digital Trust Center (DTC) werken ondernemers samen aan digitale veiligheid. Daarnaast informeert het DTC ondernemers over dreigingen en maatregelen die ze kunnen nemen.