Beslisnota uitvoering motie Van Baarle

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota uitvoering motie Van Baarle (PDF | 3 pagina's | 145 kB)