Gezamenlijk sneller en gerichter delen van informatie rondom (dreigende) cyberincidenten in publiek-privaat verband

Rapport over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het versterken van de publiek-private samenwerking op operationeel en tactisch niveau zodat effectiever en efficiënter wordt gereageerd op (dreigende) cyberincidenten