In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen

Rapport van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het gaat in op cijfers, knelpunten en verbeteringen voor de aanpak van de instroom en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen.

In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen