Advies over hoogte inverdiencapaciteit tijdens FLO-periode

Advies (2016/071) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over een geschil over de hoogte van de inverdiencapaciteit tijdens de FLO-periode. Het advies op deze website bevat niet de letterlijke tekst van het advies. Ook zijn persoonlijke gegevens verwijderd.

De minister volgt normaal gesproken het advies van de commissie op. Als de minister het advies niet opvolgt, moet hij de reden uitleggen.

Erratum

Van de CAVS werd het volgende bericht ontvangen:

In het advies van de CAVS van 7 juli 2016, nr. 2016/071 wordt in punt 2. Overwegingen, 5e alinea vermeld ‘dat het in het algemeen aannemelijk is om bij te verdienen tot 100% van de laatstgenoten bezoldiging, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van specifieke aanwijzingen om van een hoger percentage uit te gaan.’

Deze tekst is niet geheel volledig weergegeven: de tekst na het woord ‘hoger’ dient te worden aangevuld met 'of juist lager’.