Advies over compensatie van het verlies aan verdienvermogen

Advies (2018/061) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over de hoogte van compensatie van het verlies aan verdienvermogen van belanghebbende als zelfstandig ondernemer over de periode 2012-2017.