Advies over gemiste loopbaan

Advies (2020/111) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over een gemiste loopbaan.