Advies over periode waarover schade dient te worden berekend

Advies (2020/112) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over de periode waarover schade dient te worden berekend.