Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

Het militaire beroep brengt risico's met zich mee. (Ex)militairen kunnen door hun werk lichamelijk of psychisch beschadigd raken of overlijden. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval of een missie. Het ministerie van Defensie steunt dienstslachtoffers met onder meer pensioenen en zorgvoorzieningen.

Zorg voor dienstslachtoffers

De zorg voor dienstslachtoffers bestaat onder meer uit pensioenen, hulpmiddelen en financiële vergoedingen. Bij omgekomen militairen kunnen nabestaanden ook een pensioen krijgen.

Zorgpakket dienstslachtoffers

Het zorgpakket voor dienstslachtoffers bestaat onder andere uit de volgende voorzieningen:

 • Militair InvaliditeitsPensioen (MIP)

  Het MIP is een pensioen voor ex-militairen die door hun werk gewond, ziek of invalide zijn geraakt. Of voor ex-militairen bij wie deze aandoeningen verergerden door het werk voor Defensie.
 • Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP)

  Het BMNP is een uitkering voor nabestaanden van wie de partner is omgekomen tijdens het werk als militair. Of tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden (bijvoorbeeld tijdens missies). Het pensioen geldt voor partners met wie de overleden militair getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.
 • Hulpmiddelen dienstslachtoffers

  Voor dienstslachtoffers zijn hulpmiddelen beschikbaar. Het gaat daarbij om hulpmiddelen als stoelliften, rolstoelen, aangepaste auto's en tegemoetkoming in kosten voor huishoudelijke hulp en vervoer.
 • Financiële vergoedingen

  Voor dienstslachtoffers zijn financiële vergoedingen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor  vervoerskosten of kosten van een rolstoel in bruikleen.

Veteranenloket

Defensie heeft 1 uitvoeringsloket voor dienstslachtoffers: het Veteranenloket. Dit loket is een onderdeel van het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers van de stichting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Alle zorg is bij 1 loket ondergebracht. Daardoor worden militairen met een ziekte, verwonding of handicap nog maar door 1 arts (her)gekeurd.

Immateriële zorg dienstslachtoffers

De jaarlijkse regionale Dagen voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers zijn een vorm van immateriële zorg. Zo schenkt Defensie hen aandacht en waardering. Ook erkent Defensie hiermee dat zij door hun werk blijvend lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Deze (ex-)militairen ontmoeten op deze dagen andere slachtoffers en krijgen onder andere informatie over regelingen en voorzieningen.

De dienstslachtoffers krijgen voor deze dagen een persoonlijke uitnodiging van de minister van Defensie.