Adviezen van de commissie volledige schadevergoeding

(Oud-)medewerkers van Defensie kunnen na een dienstongeval of beroepsziekte recht hebben op een volledige schadevergoeding. Het kan dat de (oud-)medewerker of nabestaande en de minister van Defensie het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. Dan kan de minister een commissie instellen die advies geeft. Op deze pagina vindt u een overzicht van adviezen van deze Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS).

Anonieme adviezen

De adviezen van de CAVS op deze website bevatten niet de letterlijke tekst van het advies. Ook staan er geen persoonlijke gegevens in.

Vergoeding is een aanvulling

De schadevergoedingsregeling is een aanvulling op de volgende voorzieningen:

  • de Wet langdurige zorg;
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning;
  • een WIA-uitkering;
  • rechtspositionele voorzieningen zoals het militaire invaliditeitspensioen.

Omdat het een aanvulling is moet u eerst een beroep doen op deze voorzieningen. Pas dan komt u in aanmerking voor een volledige schadevergoeding.

Minister volgt advies

De minister volgt normaal gesproken het advies van de commissie op. Als de minister het advies niet opvolgt, moet de minister de reden uitleggen.

Overzicht adviezen van de CAVS