Waarom ontvang ik een brief over de dienstplicht?

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Deze is niet afgeschaft. Als 17-jarige man of vrouw of (op)nieuw ingeschreven Nederlander jonger dan 35 jaar krijgt u daarom wel een dienstplichtbrief. Maar het ministerie van Defensie roept dienstplichtigen niet meer op. Er zijn ook geen plannen om dat weer te gaan doen.

Brief over dienstplicht

Alleen de opkomstplicht voor dienstplicht is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarom roept Defensie dienstplichtige mannen en vrouwen tussen de 17 en 45 jaar niet meer op. Zij ontvangen op 17-jarige leeftijd wel een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. Ook mensen die tot hun 35e (opnieuw) Nederlander worden, krijgen de brief.

Alleen in heel uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het parlement besluiten om de opkomstplicht weer te activeren. Dat zou jaren van voorbereiding vragen. Er zijn geen kazernes en instructeurs voor. En er is ook niet voldoende materieel (zoals uniformen en voertuigen).

Dienstplicht voor vrouwen

Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Alle meisjes van 17 jaar krijgen een brief over de dienstplicht.

Nederlanders woonachtig in het buitenland

Woont u in het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan ontvangt u de dienstplichtbrief niet. U bent dan niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Als u jonger bent dan 35 en u keert weer terug naar Nederland, dan ontvangt u de brief alsnog. U ontvangt de dienstplichtbrief als u zich weer inschrijft in de gemeentelijke administratie.