Waarom ontvang ik een brief over de dienstplicht?

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Deze is niet afgeschaft. Als 17-jarige man of vrouw krijgt u daarom wel een dienstplichtbrief.

Brief over dienstplicht

Alleen de opkomstplicht voor dienstplicht is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarom roept Defensie dienstplichtige mannen en vrouwen tussen de 17 en 45 jaar niet meer op. Zij ontvangen op 17-jarige leeftijd wel een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. Deze geldt weer als Nederland in oorlog is met een ander land.

Dienstplicht voor vrouwen

Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Vanaf die dag krijgen alle meisjes van 17 jaar een brief over de dienstplicht. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 oktober 2018 aangenomen.