Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit beroepspersoneel. Toch is er in Nederland nog steeds een dienstplicht voor mensen vanaf 17 tot 45 jaar. Maar het ministerie van Defensie roept dienstplichtigen niet meer op. Er zijn ook geen plannen om dat weer te gaan doen. Ook niet vanwege de oorlog in Oekraïne.

Opkomstplicht uitgesteld

De dienstplicht in Nederland is niet afgeschaft. Maar sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht uitgesteld. Defensie roept daarom geen nieuwe dienstplichtigen meer op. Dat zou jaren van voorbereiding vragen. Er zijn geen kazernes en instructeurs voor. En er is ook niet voldoende materieel (zoals uniformen en voertuigen).

Wie 17 jaar wordt, krijgt wel een brief van de overheid over de inschrijving voor de dienstplicht. Ook mensen die tot hun 35e (opnieuw) Nederlander worden, krijgen de brief.

Dienstplicht voor vrouwen

De dienstplicht geldt sinds 1 januari 2020 ook voor vrouwen. Vrouwen die 17 jaar worden, ontvangen daarom ook een brief van de overheid over de dienstplicht.

Ontheffing aanvragen nu niet mogelijk

Het is niet mogelijk om ontheffing van de dienstplicht aan te vragen (bijvoorbeeld om medische redenen). Omdat de opkomstplicht is opgeschort, vindt er namelijk geen keuring plaats.

Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan bent u misschien dienstplichtig in uw land van herkomst. Voor vragen over (afkoop van) de dienstplicht neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u of uw (groot)ouders vandaan komen.