Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht.

Alleen opkomstplicht uitgesteld

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Er is geen sprake van afschaffing. Er is wel een opschorting van de opkomstplicht sinds 1 mei 1997. Defensie roept daarom sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

17-jarige mannen en vrouwen ontvangen wel een brief over de inschrijving voor de dienstplicht.

Dienstplicht voor vrouwen

De dienstplicht geldt sinds 1 januari 2020 ook voor vrouwen. Vrouwen die 17 jaar worden, ontvangen een brief van de overheid waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. 

Wettekst dienstplicht aangepast

Voor deze invoering heeft de overheid de Kaderwet Dienstplicht aangepast. In die wet stonden veel woorden die op mannelijke personen duidden. Bijvoorbeeld ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. Deze woorden zijn vervangen voor bijvoorbeeld ‘de dienstplichtige’ en ‘broeder- én zusterdienst’. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst is hiervoor gewijzigd.

Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan bent u misschien dienstplichtig in uw land van herkomst. Voor vragen over (afkoop van) de dienstplicht neemt u contact op met de ambassade of het consulaat. Richt u zich dan tot de ambassade van het land waar u of uw (groot)ouders vandaan komen.