Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht.

Alleen opkomstplicht uitgesteld

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Er is geen sprake van afschaffing. Er is wel een opschorting van de opkomstplicht sinds 1 mei 1997. Defensie roept daarom sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

17-jarige mannen ontvangen wel een brief over de inschrijving voor de dienstplicht.

Dienstplicht voor vrouwen

De dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. Dit  omdat de overheid gelijke behandeling van mannen en vrouwen belangrijk vindt. Ook zijn vrouwen inmiddels even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft  hoogopgeleide specialisten nodig.

Het kabinet stelt daarom voor de Kaderwet Dienstplicht aan te passen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. De bedoeling is dat de wet in de eerste helft van 2018 van kracht wordt. Dan krijgen  ook alle meisjes van 17 jaar een brief over de dienstplicht.

Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan bent u misschien dienstplichtig in uw land van herkomst. Voor vragen over (afkoop van) de dienstplicht neemt u contact op met de ambassade of het consulaat. Richt u zich dan tot de ambassade van het land waar u of uw (groot)ouders vandaan komen.