Dubbele nationaliteit

Naast de Nederlandse nationaliteit kunt u nog andere nationaliteiten hebben. Soms moet u kiezen tussen de Nederlandse of de andere nationaliteit.

Afstand doen van dubbele nationaliteit bij naturalisatie

Als u meer nationaliteiten heeft, is niet altijd duidelijk wat uw rechten zijn. Zo moet u misschien dienstplicht vervullen in het land van herkomst. De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Uw rechten zijn dan duidelijker. Daarom moet u bij naturalisatie verplicht afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit, als dat kan (zie Uitzonderingen op afstandsplicht). Dit heet afstandsplicht.

Verlies Nederlandse nationaliteit

U verliest mogelijk automatisch de Nederlandse nationaliteit als u een andere nationaliteit aanneemt.

Uitzonderingen op afstandsplicht

Er zijn verschillende situaties waarin u geen afstand hoeft te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit:

  • In sommige landen krijgt u automatisch de nationaliteit van het land waar u bent geboren. Ook bepaalt ieder land zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Griekenland of Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd.
  • Als u getrouwd bent met een Nederlander, mag u uw eigen nationaliteit houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
  • Vluchtelingen die genaturaliseerd willen worden, mogen hun oorspronkelijke nationaliteit houden. Ze moeten erkend vluchteling zijn in Nederland, Aruba, CuraƧao of Sint Maarten.

2e nationaliteit komt niet meer in bevolkingsregistratie

Sinds 6 januari 2014 wordt de 2e of volgende nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich laat inschrijven.