Dubbele nationaliteit

Naast de Nederlandse nationaliteit kunt u nog andere nationaliteiten hebben. Heeft één van uw ouders een andere nationaliteit dan (of naast) de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u misschien vanaf uw geboorte ook die nationaliteit. 

De overheid van die andere nationaliteit kan u zeggen of u die nationaliteit bij uw geboorte heeft gekregen. En of u die nationaliteit nu nog steeds heeft.

Afstand doen van dubbele nationaliteit bij naturalisatie

Als u meer nationaliteiten heeft, is niet altijd duidelijk wat uw rechten zijn. Zo moet u misschien dienstplicht vervullen in het land van herkomst. De Nederlandse overheid wil in het geval van een naturalisatie dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Uw rechten zijn dan duidelijker. Daarom moet u bij naturalisatie verplicht afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit, als dat kan (zie Uitzonderingen op afstandsplicht). Dit heet afstandsplicht.

Verlies Nederlandse nationaliteit

U verliest mogelijk automatisch de Nederlandse nationaliteit als u een andere nationaliteit aanneemt.

Uitzonderingen op afstandsplicht

Er zijn verschillende situaties waarin u geen afstand hoeft te doen van uw eigen nationaliteit:

  • Als uw eigen nationaliteit automatisch vervalt als u Nederlander wordt (bijvoorbeeld Suriname; China) want de nationaliteitswet van uw land bepaalt dat zo.
  • Ieder land bepaalt zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd.
  • Als u getrouwd bent met een Nederlander, mag u uw eigen nationaliteit houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
  • Vluchtelingen die genaturaliseerd willen worden, mogen hun oorspronkelijke nationaliteit houden. Ze moeten erkend vluchteling zijn in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Nederland vraagt dan geen afstand van de eigen nationaliteit. Let op! Als de eigen nationaliteitswet automatisch verlies van de nationaliteit kent, verliest u automatisch uw eigen nationaliteit als u Nederlander wordt. Ook al bent u getrouwd met een Nederlander, heeft u de asielstatus in Nederland en weet uw eigen overheid niet dat u hier Nederlander bent geworden. 

2e nationaliteit komt niet meer in bevolkingsregistratie

Sinds 6 januari 2014 wordt als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, een of meer andere nationaliteit(en) niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich inschrijft.