Nederlandse nationaliteit verliezen

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt. U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een andere nationaliteit aanneemt of als u een dubbele nationaliteit heeft. De overheid kan ook uw Nederlanderschap actief intrekken.

Automatisch verlies Nederlandse nationaliteit

In sommige situaties kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Bijvoorbeeld als u vrijwillig een tweede of andere nationaliteit aanneemt. Of als u 13 jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curacao, Aruba en Sint Maarten) of de Europese Unie (EU) woont met een dubbele nationaliteit en u uw Nederlandse paspoort niet op tijd verlengt. Of als u een Verklaring van afstand aflegt. Er zijn ook uitzonderingssituaties, waarbij u wel Nederlander blijft. Zo raken Nederlanders hun nationaliteit niet kwijt wanneer zij vrijwillig de nationaliteit van hun huwelijks- of geregistreerde partner aannemen.

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt, omdat u dan staatloos zou worden.

Als u uw Nederlandse nationaliteit onterecht bent verloren, kunt u die misschien terug krijgen.

Meer informatie leest u in de brochures:

Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

Het is mogelijk dat de overheid uw Nederlandse nationaliteit actief intrekt. Bijvoorbeeld als u fraudeert bij het aanvragen en verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Of als u zich heeft aangesloten bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Campagne 'Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt'

Niet iedere Nederlander weet dat iemand in sommige situaties automatisch de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Daarom startte de overheid de campagne ‘Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!’.

Video’s campagne ‘Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!