Nederlandse nationaliteit verliezen

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt. U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een andere nationaliteit aanneemt of als u een dubbele nationaliteit heeft. De overheid kan ook uw Nederlanderschap actief intrekken.

Automatisch verlies Nederlandse nationaliteit

In sommige situaties kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Bijvoorbeeld als u vrijwillig een tweede of andere nationaliteit aanneemt. Of als u 10 jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curacao, Aruba en Sint Maarten) of de Europese Unie (EU) woont met een dubbele nationaliteit en u uw Nederlandse paspoort niet op tijd verlengt. Of als u een Verklaring van afstand aflegt. Er zijn ook uitzonderingssituaties, waarbij u wel Nederlander blijft. Zo raken Nederlanders hun nationaliteit niet kwijt wanneer zij vrijwillig de nationaliteit van hun huwelijks- of geregistreerde partner aannemen.

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt, omdat u dan staatloos zou worden.

Meer informatie leest u in de brochures:

Overheid beoordeelt gevolgen verlies Nederlandse nationaliteit

Oud-Nederlanders kunnen mogelijk de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen. Het gaat om de groep oud-Nederlanders die sinds 1993 het Nederlanderschap en het burgerschap van de Europese Unie (EU) kwijt zijn. De Rijksoverheid moet beoordelen wat de gevolgen zijn voor deze oud-Nederlanders. Als zij de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen, mogen zij ook weer vrij reizen, wonen en werken binnen de EU.

Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

Het is mogelijk dat de overheid uw Nederlandse nationaliteit actief intrekt. Bijvoorbeeld als u fraudeert bij het aanvragen en verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Of als u zich heeft aangesloten bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Campagne 'Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt'

Niet iedere Nederlander weet dat iemand in sommige situaties automatisch de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Daarom startte de overheid de campagne ‘Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!’.

Alle campagnemiddelen staan in de Toolkit Dubbele Nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!. U mag de middelen gebruiken als u zelf wilt communiceren over het voorkomen van onbedoeld verlies van de Nederlandse nationaliteit. Bijvoorbeeld op uw website of Facebookpagina. In de brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen leest u alles over hoe u uw Nederlandse nationaliteit automatisch kunt verliezen. En hoe u dat kunt voorkomen.

Video’s campagne ‘Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!

Campagne Verlies Nederlanderschap: Boer Olke