Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een tweede of volgende nationaliteit aannemen? Of heeft u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? Als dit op u van toepassing is, dan loopt u het risico de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijt te raken.

Met ingang van 1 april 2022 is een wetswijziging in werking getreden. De Rijkswet op het Nederlanderschap is op twee onderdelen gewijzigd:

-       Aan artikel 6, eerste lid, RWN is een nieuw optierecht toegevoegd waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en bij wie  daarmee ook het Unieburgerschap verloren is gegaan, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen. Er moet dan sprake zijn van onevenredige gevolgen van het verlies van het Unieburgerschap. 

-       De termijn voor automatisch verlies van het Nederlanderschap zoals opgenomen in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is verlengd van tien naar dertien jaar.

Let op: van 1 april 2003 tot 1 april 2022 was de termijn voor automatisch verlies tien jaar. Wanneer deze tien jaar zijn volgelopen vóór 1 april 2022 is het Nederlanderschap vervallen. Wanneer de termijn voor automatisch verlies van 10 jaar begon voor 1 april 2022, maar eindigt na die datum, wordt de verliestermijn met drie jaar verlengd.

Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen (PDF | 3 pagina's | 100 kB)