Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit

Bent u meerderjarig (18 jaar of ouder)? Dan kunt u op meer manieren uw Nederlandse nationaliteit automatisch (van rechtswege) verliezen. Heeft u een minderjarig kind? Ook uw kind kan de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Vrijwillig een andere nationaliteit aannemen

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Behalve als u voldoet aan minimaal één van de volgende 3 uitzonderingen:

 1. U bent geboren in het land van de nieuwe nationaliteit. En u heeft daar uw hoofdverblijf als u de nationaliteit van dat land krijgt.
 2. U heeft, voordat u meerderjarig werd, onafgebroken 5 jaar uw hoofdverblijf gehad in het land waarvan u de nationaliteit aanneemt.
 3. U neemt de nationaliteit aan van uw echtgenoot of echtgenote of geregistreerde partner. Als u daarna gaat scheiden of als uw partner overlijdt, heeft dat geen gevolgen voor uw Nederlandse nationaliteit. U blijft Nederlander. U moet bij de overheid van de andere nationaliteit vragen of u de niet-Nederlandse nationaliteit mag houden.

Deze 3 uitzonderingen gelden niet bij het verkrijgen van de Oostenrijkse nationaliteit. Door een verdrag met Oostenrijk gaat het Nederlanderschap altijd verloren.
Meer informatie over deze situaties leest u in de brochure Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen? (pdf, 117 kB).

Buiten Nederlands Koninkrijk of EU wonen met dubbele nationaliteit

U verliest uw Nederlandse nationaliteit:

 • nadat u 18 jaar bent geworden op enig moment ten minste 13 jaar buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de Europese Unie (EU) woont; 
 • als u tijdens die 13 jaar ook een andere nationaliteit heeft; en
 • u tijdens die 13 jaar geen Nederlands paspoort of verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap aanvraagt.

Meer informatie over deze situatie kunt u lezen in de brochure Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen? (pdf, 117 kB). En op de pagina Wanneer verlies ik de Nederlandse nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit heb?.

Verklaring van afstand Nederlandse nationaliteit

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u een Verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) aflegt. U bent dan geen Nederlander meer. Voor de Nederlandse wet bent u dan een vreemdeling. Het doen van de verklaring kan bij uw gemeente of de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Dit kan alleen als u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft. Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit is gratis.

Verlies Nederlandse nationaliteit: gevolgen voor minderjarigen

Een minderjarig kind kan ook de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Bijvoorbeeld:

 • als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest. Het kind verliest dan de Nederlandse nationaliteit omdat zijn ouder de Nederlandse nationaliteit verliest.
 • als de familieband met een ouder vervalt of verbroken wordt. Behalve als er nog een andere juridische ouder is, dan behoudt het kind het Nederlanderschap.

De familieband kan verbroken worden:

 • door ontkenning van het vaderschap;
 • door herroeping van adoptie;
 • door vernietiging van de erkenning.

Er bestaan veel uitzonderingen op de bovenstaande regels. Het minderjarige kind blijft dan Nederlander. Als hoofdregel geldt: een minderjarige kind is en blijft Nederlander zolang het ten minste één (juridische) ouder heeft die de Nederlandse nationaliteit heeft.

In de publicatie Minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit (pdf, 85 kB) leest u alle manieren waarop een minderjarig kind de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Als iemand 18 jaar wordt, worden de regels voor het verlies van de Nederlandse nationaliteit door een meerderjarige van toepassing. 

Reageer op voorstel gemakkelijker Nederlanderschap behouden naast andere nationaliteit

De Rijkswet op het Nederlanderschap  (RWN) bepaalt dat het Nederlanderschap automatisch verloren gaat als een Nederlander langer dan 13 jaar buiten het Koninkrijk of de Europese Unie woont. In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat dat dit automatisme wordt herzien. De RWN wordt hiervoor gewijzigd. U kunt tot 15 mei 2023 reageren op het voorstel.