Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de overheid deze intrekt. In dat geval neemt de overheid een beslissing waarmee uw Nederlanderschap vervalt.

Intrekken Nederlanderschap

Het intrekken van het Nederlanderschap door de overheid kan in de volgende gevallen:

  • U bent eerder Nederlander geworden door optie of door naturalisatie. Hierbij heeft u beloofd dat u afstand zal doen van uw eigen nationaliteit. Als u vervolgens toch geen afstand doet van uw eigen nationaliteit kan het Nederlanderschap worden ingetrokken.
  • U heeft gefraudeerd bij de procedure om Nederlander te worden (optie of naturalisatie). Bijvoorbeeld bedrog met uw identiteit. U fraudeert als u een valse verklaring aflegt, bedrog pleegt of belangrijke feiten verzwijgt. Door het intrekken van uw Nederlanderschap wordt u in dit geval staatloos als u uw eigen nationaliteit niet meer heeft.
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de belangen of de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf of een terroristisch misdrijf. Uw Nederlanderschap kan in dit geval alleen worden ingetrokken als u niet staatloos wordt.
  • U bent 16 jaar of ouder en vrijwillig in dienst gegaan in de krijgsdienst van een ander land. Dat land vecht op dat moment tegen Nederland of tegen 1 van de Nederlandse bondgenoten.
  • U bent 16 jaar of ouder en u heeft zich aangesloten bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De overheid heeft deze organisaties aangewezen.