Overbruggingstermijn naar nieuw luchthavenbesluit verlengd

De overgangstermijn waarin de nu geldende ‘aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen’ worden vervangen door nieuwe ‘luchthavenbesluiten’ wordt opnieuw verlengd. Voor de resterende drie van de acht militaire luchthavens is deze verlenging nodig zodat het proces om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit zorgvuldig samen met de omgeving kan worden gedaan. Het betreft Gilze-Rijen, De Peel en Woensdrecht. Dit staat in de wetswijziging waar de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Visser van Defensie mee heeft ingestemd.

Vanwege een eerder aangenomen nieuwe wet wordt het zogenoemde regime van aanwijzing van luchtvaartterreinen vervangen door luchthavenbesluiten. De huidige aanwijzingen voor de bestaande acht militaire luchtvaartterreinen (Leeuwarden, Deelen, Eindhoven, Volkel, De Kooy, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel) moeten dus worden vervangen door acht luchthavenbesluiten.

De luchthavenbesluiten van Leeuwarden, Deelen, Eindhoven, Volkel en De Kooy zijn af, maar aan die van Gilze-Rijen, De Peel en Woensdrecht wordt nog gewerkt. Voor bijvoorbeeld het ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen heeft dit te maken met de ongeveer 800 zienswijzen die zijn uitgebracht over de milieueffectrapportage en het ontwerpluchthavenbesluit. Een vergelijkbare reden geldt voor het reactiveren van de militaire luchthaven De Peel. Hier zijn ongeveer 500 zienswijzen ingediend op de Milieueffectrapportage Luitenant-generaal Bestkazerne/Militaire luchthaven De Peel. En voor Woensdrecht zijn ongeveer 20 zienswijzen ingediend.

Voorgesteld wordt om de termijn voor het tot stand brengen van de luchthavenbesluiten te vervangen door een concrete einddatum, die is afgestemd op de Invoeringswet Omgevingswet. Dankzij de verlenging van de termijn blijven de huidige aanwijzingen, volgens de Luchtvaartwet van militaire Luchtvaartterreinen, geldig.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.