Programmastructuur Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel dat mensen met dementie en hun naasten volledig mee kunnen doen in onze samenleving en goede ondersteuning en zorg krijgen. Ook wordt er voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan om dementie te voorkomen, behandelen of genezen. 

Programmastructuur Nationale Dementiestrategie 2021-2030 (PDF | 18 pagina's | 899 kB)