Beslisnota bij Aanbiedingsbrief jaarplanning LNV 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief jaarplanning LNV 2023 (PDF | 1 pagina | 74 kB)