Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Quickscan lokale misleidende informatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Quickscan lokale misleidende informatie