Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Gemeenten worstelen met desinformatie’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Gemeenten worstelen met desinformatie’