Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vacaturetekst 'PhD-kandidaat: Vroegtijdig des- en misinformatie identificeren op sociale media' bij RIVM

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vacaturetekst 'PhD-kandidaat: Vroegtijdig des- en misinformatie identificeren op sociale media' bij RIVM