Kamerbrief over aanvullende publicatie Woo-verzoek directeurenoverleg desinformatie

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het Woo-verzoek over het directeurenoverleg desinformatie. Bij de publicatie ontbraken 2 documenten. De betreffende documenten zijn aanvullend gepubliceerd

Kamerbrief over aanvullende publicatie Woo-verzoek directeurenoverleg desinformatie (PDF | 1 pagina | 55 kB)