Themarapportage ongewenste inmenging en beïnvloeding

Themarapportage over dreigingen op het gebied van ongewenste inmenging en beïnvloeding die de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aantasten. Deze themarapportage is onderdeel van de Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).