Wat als mijn werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt?

Als uw werkgever zich niet houdt aan de regels van de Arbeidstijdenwet, bespreekt u dit eerst zelf met hem. Daarna kunt u de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging inschakelen. Eventueel kunt u een (anonieme) melding doen bij een inspectie.

Werknemer ook zelf verantwoordelijk voor werktijden

U moet er als werknemer ook zelf voor zorgen dat u de regels voor werktijden, pauzes en rusttijden naleeft. Uw werkgever kan niet van u eisen dat u buiten deze regels om werkt. 

Ondernemingsraad let op naleven Arbeidstijdenwet

Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van uw bedrijf of instelling moet letten op naleving van de Arbeidstijdenwet. Hen kunt u informeren als uw werkgever zich niet aan de regels houdt.

Overtreding Arbeidstijdenwet (anoniem) melden bij inspecties

Houdt uw werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet en u kunt geen oplossing vinden? Dan kunt u de overtreding (anoniem) melden bij een van deze inspecties: 

Boetes bij niet naleven Arbeidstijdenwet

Een werkgever die de Arbeidstijdenwet overtreedt, kan een waarschuwing of direct een boete krijgen van een inspectie. Heeft de inspectie een waarschuwing gegeven en overtreedt een werkgever daarna de Arbeidstijdenwet nogmaals op eenzelfde of vergelijkbare manier? Dan krijgt de werkgever alsnog een boete. In bepaalde gevallen is strafvervolging mogelijk. Bijvoorbeeld als een kind bij het verrichten van arbeid een ernstig ongeval krijgt of bij deze arbeid een groot risico loopt. Of in het wegvervoer, wanneer door overtreding van de Arbeidstijdenwet de verkeersveiligheid ernstig in gevaar komt.