Dierenwelzijn hobbydieren

Hobbydieren zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder commercieel doel worden gehouden. Voor deze dieren gelden soms andere regels dan voor bijvoorbeeld huisdieren, productiedieren of wilde dieren.

Gezondheid en welzijn hobbydier

Voorbeelden van hobbydieren zijn schapen, geiten, runderen, varkens en kippen. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Voor deze dieren gelden onder meer de volgende regels:

  • Eigenaren moeten een dierenarts inschakelen als een dier ziek is. Is er besmettingsgevaar? Dan moeten zij de dierziekte melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
  • De huisvesting van hobbydieren moet aan bepaalde eisen voldoen, zoals eisen aan de afmeting. Dit staat in het Besluit houders van dieren.
  • Eigenaren van hobbydieren moeten hun dieren laten identificeren en registreren. Zo zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te traceren. Bijvoorbeeld bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte.

Boete voor overtreden welzijnregels bij diertransport

Voor het vervoer van hobbydieren gelden regels. Bijvoorbeeld voor reis- en rusttijden. Overtreden eigenaren deze regels? Dan kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen.

Kabinet Rutte III: Toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid aanscherpen

Het kabinet wil de toezicht op dierenwelzijn, voedselveiligheid en de agrofoodsector aanscherpen. Er gaat daarom structureel € 20 miljoen naar de NVWA om de organisatie te versterken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Zie ook