Dierenwelzijn hobbydieren

Hobbydieren zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder commercieel doel worden gehouden. Voor deze dieren gelden soms andere regels dan voor bijvoorbeeld huisdieren, productiedieren of wilde dieren.

Gezondheid en welzijn hobbydier

Voorbeelden van hobbydieren zijn schapen, geiten, runderen, varkens en kippen. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Voor deze dieren gelden onder meer de volgende regels:

  • Eigenaren moeten een dierenarts inschakelen als een dier ziek is. Is er besmettingsgevaar? Dan moeten zij de dierziekte melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
  • De huisvesting van hobbydieren moet aan bepaalde eisen voldoen, zoals eisen aan de afmeting. Dit staat in het Besluit houders van dieren.
  • Eigenaren van hobbydieren moeten hun dieren laten identificeren en registreren. Zo zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te traceren. Bijvoorbeeld bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte.

Boete voor overtreden welzijnregels bij diertransport

Voor het vervoer van hobbydieren gelden regels. Bijvoorbeeld voor reis- en rusttijden. Overtreden eigenaren deze regels? Dan kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen.

Huis- en hobbydierenlijst

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Daarom werken we in Nederland aan een huis- en hobbydierenlijst. Vroeger heette dit de positieflijst. Dieren die hierop staan, mogen in Nederland gehouden worden.

De huisdierenlijst (positieflijst) uit 2015 is niet meer geldig. Op dit moment werkt het ministerie samen met 2 onafhankelijke commissies aan een nieuwe huis- en hobbydierenlijst. Voordat deze lijst definitief wordt, krijgt u de kans om na de zomer van 2020 via internet te reageren. Op de definitieve lijst komt te staan welke diersoorten gehouden mogen worden. Ook is dan duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders. Voor houders van dieren die niet op de huis– en hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling.

Lees meer over de huisdierenlijst op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid aanscherpen

Het kabinet wil de toezicht op dierenwelzijn, voedselveiligheid en de agrofoodsector aanscherpen. Er gaat daarom structureel € 20 miljoen naar de NVWA om de organisatie te versterken.