Moeten mijn vogels een pootring hebben?

Wanneer u beschermde vogels fokt, moeten uw vogels een pootring hebben. U vraagt pootringen aan bij vogelbonden die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkend zijn.

Pootring voor beschermde vogels

Een pootring is verplicht voor:

Eisen aan pootring

Voor in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels is er een maximale ringmaat. Dit zorgt ervoor dat de ring niet van de poot kan schuiven.

Op de ring moeten de volgende gegevens staan:

  • De letters NL.
  • De binnendiameter van de ring.
  • De laatste 2 cijfers van het jaartal waarin de vogel de ring kreeg.
  • Voor elke ringmaat een uniek nummer. Dit nummer bestaat uit de bondscode van de uitgevende organisatie, een kweeknummer en een volgnummer.

Aanvraag pootring

U vraagt de ringen aan bij de vogelbonden die het ministerie van LNV heeft erkend. De bonden hebben daarvoor aanvraagformulieren.

Op de site van Ondernemersplein staat meer informatie over pootringen beschermde vogels en erkende vogelbonden.