Aanpak blauwtongvirus

Op meerdere plekken in Nederland zijn dieren besmet met blauwtong. Blauwtong treft vooral schapen, maar ook andere herkauwers, zoals geiten, runderen en kameelachtigen. De overheid probeert duidelijk te krijgen welke bedrijven besmet zijn. En zoekt samen met getroffen ondernemers naar mogelijkheden om de ziekte tegen te gaan.

Blauwtong niet besmettelijk voor mens en dier

Blauwtong is een ziekte die wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus (BTV). Kleine steekvliegjes (knutten) die ermee besmet zijn, brengen het over op dieren. Besmette dieren krijgen onder andere koorts en zwellingen. Ze eten niet meer, liggen veel of worden kreupel. In ernstige gevallen kleurt de tong blauw. Door de besmetting en complicaties kunnen dieren overlijden. Zieke dieren kunnen geen andere dieren besmetten. Ook mensen kunnen geen blauwtong krijgen.

Tegengaan van het blauwtongvirus

Voorkomen dat dieren ziek worden, is bij het blauwtongvirus heel lastig. Het virus heeft zich al verspreid, dus heeft een aan- en afvoerverbod op besmette bedrijven niet veel nut. Dierhouders kunnen weinig tot niets doen om besmetting van hun dieren te voorkomen. Om de ziekte toch zoveel mogelijk tegen te gaan, neemt de overheid de volgende maatregelen:

Meldplicht voor zieke dieren

De overheid probeert zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoeveel dieren er besmet zijn en waar die dieren zich bevinden. Daarom is er een meldplicht voor zieke dieren. Dit betekent dat veehouders of dierenartsen het moeten melden als ze vermoeden dat een dier blauwtong heeft. Op de website van de NVWA kunnen veehouders en dierenartsen zien hoe zij een melding moeten maken van een dier met blauwtong.   

Vaccinatie tegen blauwtong

Er is op dit moment nog geen vaccin tegen dit type blauwtong. De overheid onderzoekt de mogelijkheden om zo snel mogelijk een vaccin beschikbaar te hebben. Het is belangrijk dat het vaccin veilig is en goed werkt. Vaccinatie tegen blauwtong is in Nederland niet verplicht. Veehouders mogen zelf bepalen of zij dit willen, zodra het vaccin beschikbaar is. Vaccinatie kan alleen met een vaccin dat in de Europese Unie of in Nederland is toegelaten. Bij deze besmetting gaat het om serotype 3.

Onderzoek naar vergelijkingen met vorige uitbraak blauwtong

De laatste uitbraak van blauwtong in Nederland was tussen 2006 en 2008. De overheid laat onderzoeken of de huidige uitbraak te vergelijken is met die van toen. Bijvoorbeeld de symptomen, ziekte- en sterfbeeld.  

Strengere eisen voor export

Door de uitbraak van het blauwtongvirus krijgen Nederlandse bedrijven te maken met  exportbeperkingen. Dieren of dierproducten (zoals sperma of embryo’s) die het land uitgaan, moeten voldoen aan strengere eisen. Dit geldt voor schapen, maar ook voor andere herkauwers, zoals geiten of herten. 

Deze extra eisen vervallen weer als er in Nederland 24 maanden lang geen nieuwe besmetting van het blauwtongvirus is vastgesteld.

Financiële gevolgen voor ondernemers

Ondernemers die te maken krijgen met blauwtong op hun bedrijf, krijgen niet alleen te maken met emotionele, maar ook met financiële gevolgen. Op dit moment is nog niet in te schatten wat de extra kosten en verliezen voor deze bedrijven zijn. Ondernemers moeten deze kosten zelf dragen. De overheid begrijpt dat deze boodschap hard kan overkomen, maar dierziekten zoals blauwtong zijn onderdeel van het bedrijfsrisico.