Beslisnota bij antwoorden Kamervragen herkomst blauwtongvirus

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen herkomst blauwtongvirus