Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken blauwtong

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken blauwtong