Nieuwe Europese diergezondheidsverordening van kracht

Vanaf 21 april 2021 gaat de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Animal Health Regulation) in. Diergezondheid is van internationaal belang. Daarom heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren gewerkt aan een verbetering en bundeling van huidige Europese regels op het gebied van diergezondheid. Regels voor diergezondheid zijn belangrijk om uitbraken van dierziekten te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Met deze verordening wordt de aanpak van dierziekten binnen de Europese Unie meer met elkaar in overeenstemming gebracht.

Voor diergezondheid zijn er Europese en nationale regels die bijdragen aan de preventie, bewaking en bestrijding van dierziekten. Op Europees niveau worden deze regels nu gebundeld in de nieuwe diergezondheidsverordening. Het bundelen van deze regels in één verordening zorgt voor meer harmonisatie. De Europese en nationale regels zijn er om het risico op verspreiding van ziekten uit andere landen zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met regels voor de registratie van locaties waar dieren gehouden worden. Dit helpt om een uitbraak van een dierziekte te traceren en maatregelen te nemen.

Voor het overgrote deel zijn de nieuwe Europese regels in de diergezondheidsverordening hetzelfde als de huidige regels. Hetzelfde geldt voor de nationale regels, deze zijn voornamelijk gelijk aan de huidige regels uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Voor Nederland geldt juridisch gezien dat de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) vervangen zal worden door de Wet Dieren. Voor sommige dierhouders veranderen er enkele zaken ten opzichte van de oude situatie. Zo moeten paardenhouders vanaf 21 april hun dieren en de verblijfplaats van hun dieren registreren.

Regelhulp

Op de websites van de Rijksoverheid, RVO en de NVWA staat informatie over de wijzigingen. Ook is er een regelhulp waarmee dierhouders kunnen bekijken wat er voor hen verandert. Hier zal in eerste instantie informatie staan over identificatie, registratie en vervoer. Later dit jaar wordt deze regelhulp uitgebreid met meer regels en informatie over diergezondheid en dierenwelzijn. Ook is er contact met de verschillende bracheorganisaties over de wijzigingen. Dierhouders kunnen voor vragen bij hun branchevereniging, RVO of de NVWA terecht.

Overgangstermijn

Voor een aantal regels heeft de Europese Commissie een overgangstermijn ingesteld. Dit betekent dat bepaalde nieuwe eisen die gelden voor het verplaatsen van dieren en dierlijke producten naar andere lidstaten pas vanaf 15 oktober gaan gelden. Tot 15 oktober kan gebruik gemaakt worden van de huidige diergezondheidscertificaten voor het vervoer van dieren en dierlijke producten binnen de Europese Unie. Vanuit de Europese Commissie volgt binnenkort meer informatie over deze overgangstermijn.

Internetconsultatie

De ministeriële regeling Diergezondheid staat tot 22 april open voor consultatie maar treedt wel op 21 april in werking. De internetconsultatie kon pas later starten omdat nog niet alle wijzigingen vanuit de Europese Commissie beschikbaar waren. Wijzingen naar aanleiding van de internetconsultatie worden met een wijzigingsregeling toegevoegd. Lees hier meer.