Welke nieuwe regels gelden voor bedrijven die werken met dierlijk sperma, eicellen en embryo’s sinds 21 april 2021?

Voor bedrijven die handelen in dierlijk sperma, eicellen of embryo’s gelden sinds 21 april 2021 extra regels. Zij moeten zich bijvoorbeeld registreren. Ook moeten zij erkenning aanvragen om deze levende producten te verhandelen in de Europese Unie.

Voor handel in sperma en eicellen in Nederland: bedrijf registreren

Werkt uw bedrijf met dierlijk sperma, eicellen of embryo’s voor alleen de Nederlandse markt? Dan moet u zich vanaf 21 april 2021 registreren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bedrijven die ook dieren houden moesten zich al registreren. Bijvoorbeeld sperma-win-stations. Maar dit geldt vanaf 21 april 2021 ook voor embryo-teams. En voor locaties die sperma, eicellen en embryo’s opslaan of verwerken. Zo houden ze de risicos's voor de diergezondheid klein.

Voor handel in sperma en eicellen in de EU: erkenning aanvragen voor uw bedrijf

Bedrijven die dierlijk sperma, eicellen of embryo’s verhandelen in de Europese Unie moeten een erkenning aanvragen. Sinds 21 april 2021 kan dit voor een losstaande activiteit of een combinatie van activiteiten. Werken met producten van verschillende diersoorten kan voortaan ook in 1 erkenning gecombineerd worden. 

Voor handel in sperma en eicellen van varkens in de EU: verplicht testen op abortus blauw

Bedrijven die sperma, eicellen en embryo’s van varkens verhandelen in de Europese Unie moeten de dieren vooraf testen op de varkensziekte abortus blauw (PRRS). U moet kunnen aantonen dat de varkens waarvan u sperma of eicellen afneemt, vrij zijn van het PRRS virus. Voor bedrijven die uitsluitend sperma en eicellen binnen Nederland verhandelen is dit niet nodig.

Voor handel in sperma en eicellen van honden, katten, kamelen en herten in de EU: certificatie aanvragen

Elke zending van sperma, eicellen of embryo’s van honden, katten, kameelachtigen (kamelen, dromedarissen, lama’s en alapaca’s) of herten in de Europese Unie moeten gecertificeerd worden door de NVWA. Er gelden specifieke eisen voor deze zendingen voor elke diersoort. Zonder certificaat mag u deze levende producten niet verhandelen binnen de EU. Voor zendingen in Nederland heeft u geen certificaat nodig. 

Sperma van verschillende dieren mengen is toegestaan

Erkende bedrijven mogen sperma van verschillende individuele dieren vermengen. Alle dieren moeten ze vermelden op de verpakkingen van hun producten.

Verzenden dierlijk genetisch materiaal naar genenbanken: gezondheidseisen minder streng

Bedrijven die dierlijk sperma, eicellen of embryo’s versturen naar genenbanken of onderzoeksinstellingen hoeven niet altijd meer aan alle Europese gezondheidseisen te voldoen. Landen kunnen namelijk onderling afspraken maken over gezondheidseisen.